Prvých 250 kg jabĺk zo stromov v dolnej záhrade bolo zozbieraných a premenených na výborny bio mušt vďaka Muštárni Jablonov v Jablonov nad Turňou.